Video Y Dược
Welcome
Login / Register

Recently added videos

Added

 • 08:51 Popular Tiếng Tim Hẹp van 2 lá

  Tiếng Tim Hẹp van 2 lá

  by Admin Added 207 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ...........................................

 • 14:08 Popular Tiếng Tim: Các tổn thương van động mạch chủ

  Tiếng Tim: Các tổn thương van động mạch chủ

  by Admin Added 229 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ...........................................

 • 10:13 Popular Tiếng Tim: Các tiếng thổi ở Tim

  Tiếng Tim: Các tiếng thổi ở Tim

  by Admin Added 203 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ...........................................

 • 11:46 Popular Tiếng Tim: Bệnh Tim bẩm sinh

  Tiếng Tim: Bệnh Tim bẩm sinh

  by Admin Added 231 Views / 0 Likes

  Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ...................................................................

 • 07:32 Popular Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não (Phần 1)

  Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não (Phần 1)

  by Admin Added 211 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 07:32 Popular Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não (Phần 2)

  Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não (Phần 2)

  by Admin Added 219 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 07:31 Popular Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não (Phần 3)

  Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não (Phần 3)

  by Admin Added 230 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 07:38 Popular Khám thần kinh: Khám cảm giác

  Khám thần kinh: Khám cảm giác

  by Admin Added 246 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 09:45 Popular Khám hội chứng thắt lưng hông

  Khám hội chứng thắt lưng hông

  by Admin Added 226 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 06:55 Popular Khám thần kinh: Khám vận động

  Khám thần kinh: Khám vận động

  by Admin Added 235 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 04:55 Popular Khám hội chứng màng não

  Khám hội chứng màng não

  by Admin Added 200 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 07:52 Popular Khám rối loạn phản xạ (Phần 1 )

  Khám rối loạn phản xạ (Phần 1 )

  by Admin Added 247 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 07:50 Popular Khám rối loạn phản xạ (Phần 2 )

  Khám rối loạn phản xạ (Phần 2 )

  by Admin Added 201 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 04:49 Popular TIẾNG PHỔI BÌNH THƯỜNG và BỆNH LÝ

  TIẾNG PHỔI BÌNH THƯỜNG và BỆNH LÝ

  by Admin Added 270 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 14:17 Popular Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 1) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 1) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 268 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 13:45 Popular Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 2) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 2) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 242 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 12:58 Popular Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 3) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 3) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 226 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 15:49 Popular THEO DÕI DẤU HIỆU SINH TỒN (Huyết áp, nhiệt độ..)

  THEO DÕI DẤU HIỆU SINH TỒN (Huyết áp, nhiệt độ..)

  by Admin Added 210 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI Subcribe (Đăng ký) để cập nhật video mới nhé !

 • 13:03 Popular TIẾNG TIM BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG

  TIẾNG TIM BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG

  by Admin Added 253 Views / 0 Likes

  Bản MP3 Bộ môn tim mạch trường Đại học Y Hà Nội Link download trọn bộ http://www.mediafire.com/download/22sq7ujeu42a3v9/TIENG+TIM.zip ................................................... Nhấn Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất nhé ! .......

 • 27:56 Popular BÀI GIẢNG MỞ KHÍ QUẢN - BS.Lê Hùng

  BÀI GIẢNG MỞ KHÍ QUẢN - BS.Lê Hùng

  by Admin Added 233 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! .............................................................................. bài giảng mở khí quản bai giang mo khi quan, bài giảng mở khí quản bài giảng mở khí quản bai giangm

 • 15:01 Popular KHÂU NỐI ỐNG TIÊU HÓA (Phần 1)

  KHÂU NỐI ỐNG TIÊU HÓA (Phần 1)

  by Admin Added 187 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất !

 • 15:01 Popular KHÂU NỐI ỐNG TIÊU HÓA (Phần 2)

  KHÂU NỐI ỐNG TIÊU HÓA (Phần 2)

  by Admin Added 208 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất !

 • 14:56 Popular KHÂU NỐI ỐNG TIÊU HÓA (Phần 3)

  KHÂU NỐI ỐNG TIÊU HÓA (Phần 3)

  by Admin Added 207 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất !

 • 12:12 Popular KHÂU NỐI ỐNG TIÊU HÓA (Phần 4)

  KHÂU NỐI ỐNG TIÊU HÓA (Phần 4)

  by Admin Added 196 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất !

 • 08:25 Popular CÁC TIẾNG THỔI Ở TIM

  CÁC TIẾNG THỔI Ở TIM

  by Admin Added 222 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; các tiếng thổi ở tim các tiếng thổi ở tim các tiếng thổi ở tim các tiếng thổiở

 • 00:16 Popular Hình ảnh MRI hoạt động của tim - cực hay

  Hình ảnh MRI hoạt động của tim - cực hay

  by Admin Added 235 Views / 0 Likes

  Hình ảnh MRI hoạt động của tim Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! .......................................................... Hình ảnh MRI hoạt động của tim Hình ảnh MRI Hình ảnh MRI Hình ảnh MRI Hình ảnh MRI Hình ảnh MRI Hình ảnhMRI MRI

 • 04:07 Popular Sinh lý bệnh QÚA TRÌNH VIÊM

  Sinh lý bệnh QÚA TRÌNH VIÊM

  by Admin Added 265 Views / 0 Likes

  Nơi học tập chia sẻ và trao đổi về kiến thức y khoa !

 • 02:30 Popular HƯỚNG DẪN ĐỠ ĐẺ KHẨN CẤP

  HƯỚNG DẪN ĐỠ ĐẺ KHẨN CẤP

  by Admin Added 213 Views / 0 Likes

  Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthuc... Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04 ........................................­.......... HƯỚNG DẪN ĐỠ ĐẺ KHẨN CẤP, HƯỚNG DẪN ĐỠ ĐẺ

 • 22:25 Popular ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP P1

  ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP P1

  by Admin Added 255 Views / 0 Likes

  Nơi học tập chia sẻ và trao đổi về kiến thức y khoa !

 • 03:18 Popular Bệnh não do tăng huyết áp - PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

  Bệnh não do tăng huyết áp - PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

  by Admin Added 249 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 05:56 Popular Điều trị tăng huyết áp trong một số thể lâm sàng đặt biệt

  Điều trị tăng huyết áp trong một số thể lâm sàng đặt biệt

  by Admin Added 191 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 02:39 Popular Điều trị Tăng huyết áp cấp cứu

  Điều trị Tăng huyết áp cấp cứu

  by Admin Added 219 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 25:11 Popular ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP P2

  ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP P2

  by Admin Added 216 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 05:33 Popular Điều trị Tăng huyết áp kháng trị

  Điều trị Tăng huyết áp kháng trị

  by Admin Added 229 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 11:02 Popular Điều trị Tăng huyết áp ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành

  Điều trị Tăng huyết áp ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành

  by Admin Added 239 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 08:29 Popular Điều trị Tăng huyết áp ở bệnh nhân có bệnh lý mạch máu não

  Điều trị Tăng huyết áp ở bệnh nhân có bệnh lý mạch máu não

  by Admin Added 229 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 08:21 Popular Điều trị Tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn

  Điều trị Tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn

  by Admin Added 258 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 11:58 Popular Điều trị Tăng huyết áp ở người cao tuổi

  Điều trị Tăng huyết áp ở người cao tuổi

  by Admin Added 207 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 07:21 Popular Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 2)

  Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 2)

  by Admin Added 194 Views / 0 Likes

  Bài giảng về cách đọc XQ Phổi Chúc các bạn học giỏi ! ....................................................... Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc

 • 10:57 Popular Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 1)

  Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 1)

  by Admin Added 264 Views / 0 Likes

  Subscriber (Đăng ký) kênh để cập nhật bài giảng mới nhé ! Chúc các bạn học giỏi ! ........................................................................................................... Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi

 • 10:35 Popular Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 3)

  Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 3)

  by Admin Added 209 Views / 0 Likes

  Bài giảng về cách đọc XQ Phổi (Phần 3) Chúc các bạn học giỏi ! .................................................................... Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc

 • 07:55 Popular Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 5)

  Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 5)

  by Admin Added 219 Views / 0 Likes

  Bài giảng về cách đọc XQ Phổi (Phần 5) Chúc các bạn học giỏi ! ......................................................................... Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫnđọc XQ Phổi Hướng dẫn

 • 04:18 Popular Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 4)

  Hướng dẫn đọc XQ Phổi (phần 4)

  by Admin Added 189 Views / 0 Likes

  Bài giảng về cách đọc XQ Phổi (Phần 4) Chúc các bạn học giỏi ! ...................................................................... Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đọc XQ Phổi Hướng dẫn đ

 • Popular Tốc độ lây lan kinh hoàng của dịch bệnh Ebola

  Tốc độ lây lan kinh hoàng của dịch bệnh Ebola

  by Admin Added 234 Views / 0 Likes

 • Popular Tốc độ lây lan kinh hoàng của dịch bệnh Ebola

  Tốc độ lây lan kinh hoàng của dịch bệnh Ebola

  by Admin Added 232 Views / 0 Likes

 • 02:59 Popular Video 3 phút để giảm cân

  Video 3 phút để giảm cân

  by Admin Added 409 Views / 0 Likes

  Featured
 • 01:17 Popular Giảm mỡ bụng và đùi cho các nàng

  Giảm mỡ bụng và đùi cho các nàng

  by Admin Added 455 Views / 0 Likes

  Featured
 • 07:15 Popular Mẹo xử lý chân tay bị chai

  Mẹo xử lý chân tay bị chai

  by Admin Added 443 Views / 0 Likes

  Show Vui Sống Mỗi Ngày - Chuyên mục: Kỹ Năng Cuộc SốngPhát sóng ngày 27.09.2012 trên VTV3 từ 11h - 11h45 hàng ngày.

  Featured
 • 02:01 Popular CÂY THUỐC QÚY: TRÁI CÀ CHUA

  CÂY THUỐC QÚY: TRÁI CÀ CHUA

  by Admin Added 366 Views / 0 Likes

  Featured
 • 02:20 Popular CÂY THUỐC QÚY: CAM QUÝT

  CÂY THUỐC QÚY: CAM QUÝT

  by Admin Added 319 Views / 0 Likes

  Featured
RSS