Video Y Dược
Welcome
Login / Register

Ngoại khoa


 • 10:07 Popular KHÁM KHỐI U BỤNG - Bs.Hùng

  KHÁM KHỐI U BỤNG - Bs.Hùng

  by Admin Added 175 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ! Subcibe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất !

 • 15:48 Popular KHÁM BỤNG TỔNG QUÁT (P1)

  KHÁM BỤNG TỔNG QUÁT (P1)

  by Admin Added 158 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất !

 • 08:02 Popular KHÁM BỤNG TỔNG QUÁT (P2)

  KHÁM BỤNG TỔNG QUÁT (P2)

  by Admin Added 156 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất !

 • 41:04 Popular KHÁM TIÊU HÓA

  KHÁM TIÊU HÓA

  by Admin Added 187 Views / 0 Likes

  Nhấn Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất nhé !

 • 04:13 Popular Khâu lỗ thủng dạ dày

  Khâu lỗ thủng dạ dày

  by Admin Added 139 Views / 0 Likes

  NHấn Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ ....................................................................................... Khâu lỗ thủng dạ dày khau lo thung da day phẩu thuật Khâu lỗ thủng dạ dày dạ dày Khâ

 • 45:51 Popular BÀI GIẢNG HỘI CHỨNG TẮC RUỘT -BS.Lê Hùng

  BÀI GIẢNG HỘI CHỨNG TẮC RUỘT -BS.Lê Hùng

  by Admin Added 166 Views / 0 Likes

  Chúc các bạn học giỏi ! Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! .............................................................................. hội chứng tắc ruột tắc ruột, tiêu hóa hoi chung tac ruot bài giảng hội chứng tắc ruột bs lê hùng hộ

 • 14:13 Popular Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 4) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 4) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 154 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 12:20 Popular Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 5) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng điều trị tắc ruột (Phần 5) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 149 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream .......................................................

 • 14:58 Popular Bài giảng CẮT RUỘT THỪA (phần 1) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng CẮT RUỘT THỪA (phần 1) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 139 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ............................................... Bài giả

 • 15:00 Popular Bài giảng CẮT RUỘT THỪA (phần 2) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng CẮT RUỘT THỪA (phần 2) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 137 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ............................................... Bài giả

 • 14:25 Popular Bài giảng CẮT RUỘT THỪA (phần 3) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng CẮT RUỘT THỪA (phần 3) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 151 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthuc... Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykho... ........................................­....... Bài giảng cắt ruột

 • 13:23 Popular Bài giảng CẮT RUỘT THỪA (phần 4) - Bs Lê Hùng

  Bài giảng CẮT RUỘT THỪA (phần 4) - Bs Lê Hùng

  by Admin Added 155 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: https://www.youtube.com/user/kienthucykhoa Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ............................................... Bài giả

RSS