Video Y Dược
Welcome
Login / Register

Ngoại khoa


 • 06:13 Popular Chẩn đoán viêm ruột thừa theo vị trí giải phẫu

  Chẩn đoán viêm ruột thừa theo vị trí giải phẫu

  by Admin Added 316 Views / 0 Likes

  Featured
 • 34:40 Popular Dị Vật Phế Quản

  Dị Vật Phế Quản

  by Admin Added 192 Views / 0 Likes

 • 37:57 Popular Bệnh Viêm Amidan

  Bệnh Viêm Amidan

  by Admin Added 220 Views / 0 Likes

 • 15:50 Popular Bệnh Rối Loạn Cương Dương

  Bệnh Rối Loạn Cương Dương

  by Admin Added 186 Views / 0 Likes

 • 09:48 Popular Dụng cụ phẫu thuật căn bản, mặc áo, mang găng Hoa Súng Santé.

  Dụng cụ phẫu thuật căn bản, mặc áo, mang găng Hoa Súng Santé.

  by Admin Added 174 Views / 0 Likes

  Dụng cụ phẫu thuật căn bản, mặc áo, mang găng Hoa Súng Santé.

 • 05:05 Popular So sánh tắc Ruột Non và tắc Ruột Già (Đại Tràng) - BS.Lê Hùng

  So sánh tắc Ruột Non và tắc Ruột Già (Đại Tràng) - BS.Lê Hùng

  by Admin Added 179 Views / 0 Likes

 • 09:03 Popular Khám phối hợp vận động và thăng bằng

  Khám phối hợp vận động và thăng bằng

  by Admin Added 208 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 07:36 Popular KỸ THUẬT HÚT DỊCH DẠ DÀY

  KỸ THUẬT HÚT DỊCH DẠ DÀY

  by Admin Added 213 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 10:42 Popular KỸ THUẬT RỬA DẠ DÀY

  KỸ THUẬT RỬA DẠ DÀY

  by Admin Added 190 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 11:59 Popular KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG NHIỄM KHUẨN

  KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG NHIỄM KHUẨN

  by Admin Added 188 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2... Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykho... ........................................­...........................

 • 10:28 Popular KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG THÔNG THƯỜNG

  KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG THÔNG THƯỜNG

  by Admin Added 178 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

 • 09:08 Popular KỸ THUẬT THÔNG TIỂU NAM

  KỸ THUẬT THÔNG TIỂU NAM

  by Admin Added 182 Views / 0 Likes

  CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI ^^ Subcribe (Đăng ký kênh) để cập nhật video mới nhất ! Channel Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCQ-f2w6erMg0ZklPif1xuhg Facebook: https://www.facebook.com/kienthucykhoa04?ref=stream ..........................................

RSS